Acuan Soal Membayar Zakat Opsi Ganda Dan Balasan

  • Bagikan
Acuan Soal Membayar Zakat Opsi Ganda Dan Balasan

Contoh Soal Membayar Zakat Pilihan Ganda dan Jawaban – Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 hijriyah sesudah  pensyariatan zakat fitrah. Dasar pensyariatannya ialah al-Qur’an, sunah, dan ijma’.

Contoh Soal Membayar Zakat Pilihan Ganda dan Jawaban

Allah berfirman, “Tunaikanlah Zakat” (QS. al-Baqoroh:43) dan firman-Nya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah: 103). Dalam sunah Nabi banyak disampaikan hadist tentang zakat, diantaranya, “Islam dibangun atas lima dasar, antara lain menunaikan zakat,”(HR. Syaikhani dari ibnu Umar). Para Ulama’ lalu setuju mewajibkan zakat. Hadist tersebut memperlihatkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam.orang yang mengingkari zakat dinyatakan kafir, walaupun dia menunaikannya. Orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat mesti diperangi dan dirampas hartanya secara paksa, seperti yang dilaksanakan Abu Bakar as-Shiddiq.

Baca Juga :  Soal Persaudaraan (Ukhuwah) Dalam Islam Pilihan Ganda Dan Tanggapan

Zakat fitrah yakni zakat jiwa yang diambil dari kata” fitrah” yang ialah asal kejadian. Sedangkan menurut pengertian syara’ adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya terhadap orang-orang yang memerlukan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kelemahan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan tindakan yang tidak ada gunanya. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ia berkata:

  • Bagikan

KABAR PANDEGLANG ONLINE