Acuan Soal Membayar Zakat Opsi Ganda Dan Balasan

  • Bagikan
Acuan Soal Membayar Zakat Opsi Ganda Dan Balasan

b. Wajib Kifayah

c. Sunnah

d. Sunnah muakad

Jawaban : A

9. Salah satu pemahaman zakat berdasarkan bahasa adalah ….

a. Menukarkan

b. Menambah

c. Menyisihkan harta

d. Mensucikan

Jawaban : D

10. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang disebut zakat …

a. Harta

b. Profesi

c. Fitrah

d. Mal

Jawaban : D

11 – 20 Soal Membayar Zakat Pilihan Ganda dan Jawaban

11. Orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang zakat fitrah dalam satu keluarga …

a. Kakek

b. Orang cukup umur

c. Kepala keluarga

d. Nenek

Jawaban : C

12. Berikut ini yang bukan ialah arti dari zakat secara bahasa ialah …

Baca Juga :  Contoh Soal Kendali Diri (Mujahadah An Nafs) Pilihan Ganda Dan Tanggapan

a. Tumbuh

b. Berkah

c. Bertambah

d. Mengeluarkan

Jawaban : C

13. Orang yang mesti mengeluarkan zakat dalam istilah syara’ adalah …

  • Bagikan