Acuan Soal Teks Iklan Pilihan Ganda Dan Tanggapan

  • Bagikan
Acuan Soal Teks Iklan Pilihan Ganda Dan Tanggapan

Contoh Soal Teks Iklan Pilihan Ganda dan Jawaban – Teks iklan ialah salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk terhadap konsumen alasannya adalah daya jangkuannya yang luas dan masif.

Tujuannya untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, guna mempesona perhatian penduduk untuk mengetahui, membeli, hingga mengomsumsi atau memakai produk yang diiklankan.

Unsur – komponen iklan:

  • Attention (perhatian). Iklan yang baik mesti dapat mempesona perhatian masyarakat biasa .
  • Interest (minat). Setelah mendapat perhatian, maka mesti ditingkatkan menjadi minat sehinga muncul rasa ingin tahu secara terperinci dalam diri pelanggan.
  • Desire (impian). Suatu cara mengerakan impian sebuah konsumen.
  • Conviction (rasa yakin). Untuk menerima rasa yakin dalam diri pelanggan, maka suatu iklan mesti ditunjang aneka macam kegiatan peragaan mirip pembuktian atau suatu kata – kata.
  • Action (tindakan). Tindakan merupakan sebuah tujuan tamat dari produsen untuk mempesona konsumen supaya membeli atau menggunakan produk dan jasanya.
  • Bagikan