Contoh Soal Praduga Baik (Husnuzhan) Opsi Ganda Dan Jawaban

  • Bagikan
Contoh Soal Praduga Baik (Husnuzhan) Opsi Ganda Dan Jawaban

Contoh Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban –Husnuzhan artinya berprasangka baik. Sedangkan huznuzhan kepada Allah SWT mengandung arti senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT, karena Allah SWT terhadap hambanya seperti yang hambanya sangkakan kepadanya, bila seorang hamba berprasangka buruk terhadap Allah SWT maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut, jika baik prasangka hamban kepadanya maka baik pulalah dugaan Allah terhadap orang tersebut.

Contoh Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari mempertegas hal ini:

Artinya :Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata : Nabi saw. bersabda : “Allah Ta’ala berfirman : “Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya jika ia ingat kepadaKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika beliau ingat kepadaKu dalam kalangan orang-orang yang lebih baik dari kalangan mereka. Jika beliau mendekat kepadaKu sejengkal maka Aku mendekat kepadanya sehasta. jikalau dia mendekat kepadaKu sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika beliau datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil“. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari). Orang yang berprasangka baik terhadap Allah pasti meiliki adab yang bagus (sifat terpuji). Akhlak yang bagus ialah modal yang lebih berharga dibanding dengan modal harta kekayaan. Selain itu akhlak mulia mampu meninggikan derajat dan martabat di hadapan insan, sekaligus menyempurnakan iktikad dan mendekatkan kekerabatan kita kepada Allah.

  • Bagikan