Contoh Soal Teks Eksplanasi Opsi Ganda Dan Kunci Tanggapan

  • Bagikan
Contoh Soal Teks Eksplanasi Opsi Ganda Dan Kunci Tanggapan

a. Bencana kekeringan sudah terjadi di mana mana.

b. Kekeringan menyebabkan kebakaran.

c. Kekeringan diakibatkan ketiadaannya air dalam waktu yang lama

d. Cuaca yang kering sungguh jelek untuk kesehatan.

e. Kekeringan ialah salah satu fenomena alam ketika demam isu kering terjadi dalam waktu yang cukup usang.

Jawaban : E

25. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi usang pada kawasan pedoman sungai (DAS).

Banjir terjadi alasannya alam dan langkah-langkah insan. Penyebab alami banjir adalah abrasi dan sedimentasi, curah hujan, efek fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir alasannya adalah tindakan manusia yaitu pergantian tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat masyarakatdi sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir.

Baca Juga :  Teladan Soal Mengurutkan Kata Opsi Ganda Dan Tanggapan

Perhatikan pernyataan berikut ini!

  • 1. Banjir disebabkan oleh alam dan manusia.
  • 2. Curah hujan merupakan aspek dari alam.
  • 3. Perubahan tata guna lahan merupakan faktor manusia.
  • 4. Erosi dan kerusakan bangunan ialah faktor dari manusia.

Pernyataan di atas yang benar ialah ….

  • Bagikan