Pola Soal Analisis Pembangunan Ekonomi Opsi Ganda Dan Tanggapan

 • Bagikan
Pola Soal Analisis Pembangunan Ekonomi Opsi Ganda Dan Tanggapan

Contoh Soal Analisis Pembangunan Ekonomi Pilihan Ganda dan Jawaban – Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan masyarakatdan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sebuah negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

 • Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth);
 • pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
 • sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Terdapat tiga unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi :

 • Pembangunan selaku suatu proses
 • Pembangunan sebagai suatu perjuangan untuk memajukan pemasukan perkapita
 • Peningkatan pendapatan perkapita mesti berjalan dalam jangka panjang

Pembangunan Ekonomi :

 1. Merupakan proses pergeseran yang terus menerus menuju perbaikan tergolong usaha mengembangkan produk per kapita.
 2. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-balasannya.
 3. Memperhatikan pertambahan penduduk.
 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 5. Pembangunan ekonomi senantiasa disertai dengan perkembangan ekonomi.
 6. Setiap input selain menciptakan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – pergantian kelembagaan dan wawasan teknik.
 • Bagikan

KABAR PANDEGLANG ONLINE