Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

  • Bagikan
Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

Simak Juga : Contoh Soal Tata Cara Berwudhu Pilihan Ganda dan Jawaban

Jawaban : C

7. Berikut ini yang tidak termasuk fokus dakwah Rasulullah SAW kurun Makkah ialah….

a. Memperbaiki budbahasa.

b. Menyebarkan pemikiran tauhid.

c. Penegakan persamaan derajat insan.

d. Mengganti pemimpin suku Quraisy

Jawaban : D

8. Dasar dari retorika dakwa dalam Al-quran?

a. An-Nahl ayat 120

b. An-Nahl ayat 122

c. An-Nahl ayat 125

d. An-Nahl ayat 126

Jawaban : C

9. Rasullullah SAW berdakwah dengan memberi keteladanan dalam berakhlak sehinga disebut….

a. Khatamul anbiya.

b. Baldatun tayyibah.

c. Ahsanul khaliqin.

d. Uswatun hasanah.

Jawaban : B

10. Intisari Surat Al-Hijr ayat 94 yakni ….

Baca Juga :  Teladan Soal Iman Terhadap Kitab Allah, Malaikat, Rasul Dan Hari Tamat

a. Larangan berlaku bergairah terhadap orang tua

b. Larangan berlaku agresif dalam berdakwah

c. Perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka

  • Bagikan