Pola Soal Ijtihad Dalam Islam Opsi Ganda [+Jawaban]

  • Bagikan
Pola Soal Ijtihad Dalam Islam Opsi Ganda [+Jawaban]

a. Q.S. Al An Abiya[21]:10

b. Q.S. Al An Anbiya [21]:9

c. Q.S. Al An Anbiya [21]:8

d. Q.S. Al An Anbiya [21]:7

e. Q.S. Al An Anbiya [21]:6

Jawaban : D

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal adalah perintah untuk…

a. berdzikir

b. bertaubat

c. berhijrah

d. berijtihad

e. bersepakat

Jawaban : D

4. Contoh far’u ialah….

a. riba

b. bunga bank

c. tunjangan

d. utang

e. semua benar

Jawaban : B

5. Sahabat nabi yang diutus ke Yaman selaku hakim adalah….

a. Zaid bin Tsabit

b. Zubair bin Awwam

c. Mu’adz bin Jabal

d. Ali bin Abi Thalib

e. Abu Sufyan

Baca Juga :  Soal Penyelenggaraan Dan Sholat Mayat Opsi Ganda [+Tanggapan]

Jawaban : C

Simak Juga : Contoh Soal Ibadah Haji dan Umroh Pilihan Ganda

6. Orang yang berijtihad untuk menciptakan suatu ketetapan aturan disebut….

  • Bagikan