Soal Cerita Nabi Ibrahim Dan Ismail As Pilihan Ganda Dan Jawaban

  • Bagikan
Soal Cerita Nabi Ibrahim Dan Ismail As Pilihan Ganda Dan Jawaban

Contoh Soal Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail AS Pilihan Ganda dan Jawaban – Nabi Ibrahim a.s. ialah anak Azar yang ialah keturunan Sam bin Nuh. Pada periode itu Raja Namrud yang bertahta dinegri Mausul mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan biar setiap anak laki-laki yang lahir di negri Mausul dibunuh. Keadaan ini sama dengan Nabi Musa a.s. tetapi berkat rahmat Allah s.w.t. nabi Ibrahim a.s. lahir dengan selamat.

Soal Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail AS Pilihan Ganda dan Jawaban

Nabi Ismail a.s. adalah anak Nabi Ibrahim a.s. dan ibunya Siti Hajar. Siti Hajar ialah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim a.s.  Dari semenjak kecil hingga sampaumur Siti Hajar dipelihara oleh Nabi Ibrahim a.s. sehingga diperistrikannya.

Baca Juga :  Soal Teks Prosedur Kompleks Opsi Ganda Dan Tanggapan

1 – 16 Soal Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail AS Pilihan Ganda dan Jawaban

1. Nabi Ibrahim dilahirkan di lingkungan yang warganya banyak menyembah ….

a. Matahari

b. Berhala

c. Pohon

d. Setan

Jawaban : B

  • Bagikan