Soal Penyelenggaraan Dan Sholat Mayat Opsi Ganda [+Tanggapan]

  • Bagikan
Soal Penyelenggaraan Dan Sholat Mayat Opsi Ganda [+Tanggapan]

a. Q.S. Ali Imran [3]: 185

b. Q.S. Al Araf [7]: 34

c. Q.S. Al Baqarah [2]: 285

d. Q.S. Ali Imran [3]: 110

Jawaban : B

3. Berikut ini yang tidak perlu disediakan sebelum memandikan mayat ialah….

a. Sebuah meja panjang

b. Kapur barus dan kain kafan

c. Air suci seperlunya, sabun, dan handuk

d. Bedak, kosmetik, dan perlengkapan rias

Jawaban : D

4. Jenazah berikut yang dilarang dimandikan adalah….

a. Anak-anak

b. Para syuhada

c. Seorang pezina

d. Seorang ulama besar

Jawaban : B

5. Sebaiknya, jumlah kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah wanita adalah….

a. 2 lembar

b. 3 lembar

c. 4 lembar

Baca Juga :  Acuan Soal Pidato Pilihan Ganda Dan Kunci Jawaban

d. 5 lembar

Jawaban : D

6. Arti kata ziarah ialah….

a. Menghibur

b. Menghormati

c. Mengenang

  • Bagikan