Teladan Soal Iman Terhadap Kitab Allah, Malaikat, Rasul Dan Hari Tamat

  • Bagikan
Teladan Soal Iman Terhadap Kitab Allah, Malaikat, Rasul Dan Hari Tamat

28. Ayah nabi Muhammad bernama ….

a. Abdul Muthalib

b. Abdullah

c. Abdul Wahab

d. Abu Thalib

Jawaban : C

29. Nabi yang merupakan penutup para nabi adalah ….

a. Nabi Adam

b. Nabi Sulaiman

c. Nabi Ibrahim

d. Nabi Muhammad

Jawaban : D

30. Rasul yang wajib kita pahami dan imani berjumlah…

a. 25 orang

b. 30 orang

c. 35 orang

d. 40 orang

Jawaban : A

31 – 45 Contoh Soal Iman Kepada Nabi dan Rasul Pilihan Ganda dan Jawaban

31. Rasul ke-1 yang tercantum dalam Al Quran, adalah…

a. Nabi Adam A.S

b. Nabi Idris A.S

c. Nabi Nuh A.S

Baca Juga :  Soal Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Zina Pilihan Ganda Dan Jawaban

d. Nabi Hud A.S

Jawaban : B

32. Rasul ke-2 yang tercantum dalam Al Quran, ialah…

a. Nabi Adam A.S

b. Nabi Idris A.S

  • Bagikan