Teladan Soal Taubat Opsi Ganda Dan Kunci Jawaban

  • Bagikan
Teladan Soal Taubat Opsi Ganda Dan Kunci Jawaban

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban – Taubat atau dalam Bahasa Arabnya juga  تَوْبَة  (taubah) berasal dari perkataan تَوَبَ  (tawaba) yang dari sisi bahasa berniat kembali. Seseorang itu dibilang تابَ  (taaba – sudah bertaubat) sekiranya dia telah kembali dari melaksanakan dosa atau telah meninggalkan dosa itu. Adapun dari sudut perumpamaan, jika dibilang seseorang itu sudah bertaubat tujuannya dia telah kembali dari melaksanakan maksiat atau dosa terhadap Allah untuk ia mentaati Allah. Makara terperinci kaitan di antara maksud taubat berdasarkan bahasa dan juga ungkapan Syaraknya.

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban

Dalam tassawuf Islam taubat ialah jalan pertama yang harus di lalui oleh seorang sufi, Rabi’ah al-Adawiyah menekankan pengertian taubat itu pada penunggalan perbuatan dosa Al-husain al-Maghazili pada permintaan ampun kepada Allah, sedangkan Zunun membagi  pemahaman  taubat  atas tiga  pengertian, “ialah  taubat  orang  awam dari  perbuatan  dosa, taubat orang  mukmin  (sufi) dari kelalaiannya,  dan  taubat  para  rasul  dan  nabi dari tidak  mendekatkan diri  pada  Allah”

  • Bagikan

KABAR PANDEGLANG ONLINE