Contoh Soal Surah Al Fatihah Dan Al Lapang Dada Opsi Ganda [+Jawaban]

Contoh Soal Surah Al Fatihah Dan Al Lapang Dada Opsi Ganda [+Jawaban]

Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda [+Jawaban] – Arti surat Al fatihah ialah surat pembuka al-quran, ayat pertamanya bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah al-fatihah ialah surah pembuka dalam al-quran. Surah ini diturunkan dimekkah yang terdiri dari 7 ayat dan surah pertama yang dibaca seseorang dalam setiap rakaat shalat.

Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

Terdapat banyak sekali nama lain Surah al-Fatihah, yang paling lazim didengar yaitu Ummul Kitab, Ummul Quran, atau surah Hamdalah, mirip diriwayatkan dari Abu Hurairah, “(Surat) alhamdulillah (Al Fatihah) yakni ummul qur’an, ummul kitab dan as sab’ul matsani” (H.R. Tirmidzi) Nama lain, di antaranya ialah sebagai berikut.

  • as-Sab’ul Matsani atau tujuh ayat yang berulang-ulang. Nama lain ini merujuk pada Surah al-Hijr:87, “Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung”.
  • asy-Syifa atau penyembuh atau penawar. Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, disebutkan bahwa, “Al Fatihah selaku penawar segala racun” (H.R. Tirmizi)
  • ar-Ruqyah. Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, para teman bertemu penduduk sebuah kampung, yang pembesarnya tersengat binatang (kalajengking) dan mengalami demam. Penduduk kampung tersebut mengajukan pertanyaan adakah di antara para sahabat yang mampu meruqyah. Salah satu maju dan meruqyah sang pembesar kampung dengan bacaan Surah al Fatihah. Ketika hal itu dikisahkan kepada Nabi, Rasulullah menjawab, “Bagaimana engkau mampu tahu Al-Fatihah yaitu ruqyah?”
Baca Juga :  Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

Nabi Muhammad saw bersabda,”Tidak sah salatnya orang yang tak membaca Surah Al-Fatihah” (H.R. Muslim). Menilik hadis tersebut, terperinci membaca surah Al Fatihah yaitu keharusan dalam salat dan tergolong salah satu rukunnya. Bahkan, salat dianggap tidak sah kalau tidak membaca surah ini.

1 – 10 Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

1. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, maka termasuk kategori surah ….

a. Madanniyah

b. Mukaromah

c. Munawaroh

d. Makkiyah

Jawaban : D

2. Jumlah ayat pada surah Al-Ikhlas yakni ….

a. 4

b. 3

c. 5

d. 6

Jawaban : A

3. Surah Al-Ikhlas isinya ihwal ….

a. Nikmat nirwana

b. Adzab dan siksa

c. Ketauhidan Allah

d. Perintah salat

Jawaban : C

4. Allah itu ialah yang kuasa yang ….

a. Jamak

b. Tunggal

c. Dua

d. Banyak

Jawaban : B

5. Surah Al Ikhlas mengajarkan bahwa kepada Allah lah kita ….

a. Memohon segala sesuatu

b. Mengeluh segala sesuatu

c. Memprotes segala sesuatu

d. Bertanya segala sesuatu

Jawaban : A

Simak Juga : Contoh Soal Sifat Jaiz Allah SWT Pilihan Ganda dan Jawaban

6. Menyembah selain Allah yaitu tindakan ….

a. Musyrik

b. Takabur

Baca Juga :  Soal Mempresentasikan Dan Mengomentari Hasil Penelitian Dan Jawaban

c. Murtad

d. Udzub

Jawaban : A

7. Membaca Surah Al-Ikhlas sebanding dengan membaca ….

a. Setengah Al-Qur’an

b. Seperempat Al-Qur’an

c. Sepertiga Al-Qur’an

d. Seluruh Al-Qur’an

Jawaban : C

8. Ayat ke 4 surah Al Fatihah menerangkan bahwa….

a. Allah yaitu Tuhan yang satu

b. Allah yaitu Maha Bijaksana

c. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan

d. Tidak ada apapun yang mirip Allah

Jawaban : D

9. Surah Al-Ikhlas yaitu surah yang ke-….

a. 112

b. 115

c. 119

d. 220

Jawaban : A

10. Jalan yang lurus sesuai surah Al-Fatihah yaitu jalan yang …..

a. Dilaknat oleh Allah

b. Diberi lezat oleh Allah

c. Ditegur oleh Allah

d. Dilarang oleh Allah

Jawaban : B

11 – 20 Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

11. Allah itu dzat yang tidak beranak dan tidak ….

a. Banyak

b. Diperanakkan

c. Jamak

d. Ganda

Jawaban : B

12. Tidak ada Tuhan selain …..

a. Malaikat

b. Nabi

c. Allah

d. Rasul

Jawaban : C

13. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca dikala ….

a. Berwudhu

b. Berdoa

c. Naik Kenderaan

d. Shalat

Jawaban : D

14. Keesaan Allah dijelaskan pada surah ….

a. Al Ikhlas

b. Al Qodar

c. Al Insyiroh

d. Al Asri

Jawaban : A

15. Surah Al-Fatihah dalam Alqur’an yaitu surah yang ke- ….

Baca Juga :  Contoh Soal Mengenal Karakter Hijaiyah Opsi Ganda Dan Jawaban

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Jawaban : A

16. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota ….

a. Madinah

b. Mesir

c. Mekah

d. Yasrib

Jawaban : C

17. Surah Al-Fatihah disebut selaku ummul kitab sebab di dalamnya terdapat ….

a. Ayat panjang

b. Ayat pendek

c. Pokok Al-Qur’an

d. Cerita Nabi

Jawaban : C

Baca Juga : Contoh Soal Shalat Wajib dan Sunnah Pilihan Ganda

18. Jumlah ayat pada surah Al-Fatihah adalah ….

a. 7 ayat

b. 6 ayat

c. 8 ayat

d. 9 ayat

Jawaban : A

19. Al-Fatihah mempunyai arti ….

a. Pembuka

b. Pertama

c. Penutup

d. Pokok

Jawaban : A

20. Segala puji itu bagi …..

a. Para malaikat

b. Para Nabi

c. Allah Taala

d. Para wali

Jawaban : C

21. Jalan yang lurus dalam kehidupan ini ialah jalan yang berikut ini, kecuali ….

a. Jalan yang diridhai Allah

b. Jalan yang dimurkai Allah

c. Jalan yang diberi nikmat oleh Allah

d. Jalan yang sesuai pedoman agama

Jawaban : B

22. Dalam sehari semalam surah Al-Fatihah dibaca ….. kali dalam salat wajib.

a. 10

b. 15

c. 17

d. 20

Jawaban : C

23. Surah Al-Fatihah yakni tujuh ayat yang dibaca beulang-ulang dalam salat maka disebut ….

a. Ummul Kitab

b. Ummul Qur’an

c. Muawidatain

d. As-Sab’ul Masani

Jawaban : D