Acuan Soal Dzikir Dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda Dan Balasan

Acuan Soal Dzikir Dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda Dan Balasan

Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda dan Jawaban – Dzikir menurut konteks bahasa mengandung beberapa pengertian, mengandung arti “Menceritakan” (QS. Maryam : 56), “Al-Qur’an” (QS. Al-Anbiya : 50), “Shalat” (QS. Al Baqarah : 239), “Wahyu” (QS. Al Qamar : 25) dan sebagainya.

Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda dan Jawaban

Arti Dzikir yang bahwasanya ialah suatu cara / media untuk menyebut/mengenang nama Allah, jadi semua bentuk kegiatan yang maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dinamakan dzikir seperti shalat (QS. Thoha : 14), namun lebih spesifik lagi dzikir dibatasi dengan kata mengingat Allah dengan ekspresi dan hati. Dalil berdzikir (QS. Al Ahzab : 41). (QS. Al Baqarah : 152). “Siapa yang ingin bersenang – bahagia ditaman syurga, perbanyaklah dzikir”. (HR.Thabrani).

1 – 10 Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda dan Jawaban

1. Setelah salat wajib kita disarankan untuk membaca zikir dengan kalimat tasbih, hamdalah dan takbir sebanyak ….

a. 100 kali

b. 21 kali

c. 7 kali

d. 33 kali

Jawaban : D

2. Berdzikir dan bersyukur, agar diingat dan tidak dilupakan oleh allah ….

a. Qs Ali Imron (3): 191

b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : D

3. Dengan berzikir maka hati kita bisa menjadi ….

a. Tenang

b. Hampa

c. Gelisah

d. Galau

Jawaban : A

4. Tujuan kita berzikir yaitu untuk ….

a. Diberi kekayaan yang melimpah

b. Mengingat kebesaran Allah Ta’ala

c. Ditakuti banyak orang di dunia

d. Dimudahkan menerima penghargaan

Jawaban : B

5. Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa orang yang memperbanyak zikir akan ….

a. Celaka

b. Kaya

c. Beruntung

d. Cerdas

Jawaban : C

Simak Juga : Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

6. Bacaan yang paling diasukai Allah ada 4 yaitu ….

a. Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir

b. Tasbih, Basmalah, Tahlil dan Ta’awuz

Baca Juga :  Pola Soal Ijtihad Dalam Islam Opsi Ganda [+Jawaban]

c. Basmalah, Hamdalah, Al-Fatihan dan Al-Ikhlas

d. Al-Fatihah, Yasin, Tasbih dan Tahlil

Jawaban : A

7. Dzikir harus dikerjakan sekurang-kurangnyatiap pagi dan sore hari dengan sebanyak-banyaknya ….

a. Qs Ali Imron (3): 191

b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : B

8. Salah satu kawasan dimana kita tidak diperkenankan berzikir menyebut nama Allah ialah di ….

a. Kamar tidur

b. Toilet

c. Ruang makan

d. Sekolahan

Jawaban : B

9. Bunyi bacaan tahlil ialah ….

a. Laa ilaaha illallah

b. Subhanallah

c. Allahu Akbar

d. Alhamdulillah

Jawaban : A

10. Berdzikir untuk mengingat nikmat allah dilakukan dengan taat, tunduk atau patuh, semata-mata alasannya adalah allah ….

a. Qs Ali Imron (3): 191

b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : E

11 – 25 Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda dan Jawaban

11. Bunyi bacaan tasbih yaitu ….

a. Laa ilaaha illallah

b. Subhanallah

c. Allahu Akbar

d. Alhamdulillah

Jawaban : B

12. Bunyi bacaan takbir ialah ….

a. Laa ilaaha illallah

b. Subhanallah

c. Allahu Akbar

d. Alhamdulillah

Jawaban : C

13. Dzikir dalam arti khusus yaitu sholat…

a. Qs At Thaha (20): 14

b. Qs Al A’raf (7): 205

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : A

14. Bunyi bacaan tahmid yakni ….

a. Laa ilaaha illallah

b. Subhanallah

c. Allahu Akbar

d. Alhamdulillah

Jawaban : D

15. Manfaat dari berzikir, antara lain adalah selaku berikut, kecuali…

a. Mendapatkan ketenangan hati

b. Mendapatkan dilema

c. Mendapatkan perlindungan dari Allah

d. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah

Jawaban : B

16. Dzikir mesti dilakukan dengan sarat tadlaru’ (rendah diri), khaufan atau kifatan (sarat rasa takut), tidak dengan bunyi keras,di waktu pagi/ petang…

Baca Juga :  Acuan Soal Puasa Pilihan Ganda Dan Kunci Tanggapan

a. Qs At Thaha (20): 14

b. Qs Al A’raf (7): 205

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : B

17. Bacaan Zikir setelah Salat, kecualiAdapun bacaan zikir dan doa setelah salat yakni selaku berikut :

a. Membaca istigfar 3 x

b. Membaca tahlil 3 x

c. Membaca tasbih 33 x

d. Membaca tahmid/hamdalah 33 x

e. Membaca tajwid 33 x

Jawaban : E

18. “Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Ar Ra’d : 28)Makna yang tersirat dari ayat diatas yaitu….

a. Membuat hati menjadi tenang.

b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.

c. Dengan mengenang Allah, maka Allah akan ingat terhadap kita.

d. Banyak menyebut nama Allah akan menyebabkan kita beruntung

e. Dzikir kepada Allah ialah pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban : A

Baca Juga : Contoh Soal Sifat Jaiz Allah SWT Pilihan Ganda dan Jawaban

19. “Laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menawarkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzab : 35)Makna yang tersirat dari ayat diatas yaitu….

a. Membuat hati menjadi tenang.

b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.

c. Dengan mengenang Allah, maka Allah akan ingat terhadap kita.

d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntunge. Dzikir kepada Allah ialah pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban : B

20. Allah berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan)”. (Al Baqarah : 152) Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah….

a. Membuat hati menjadi hening.

b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.

c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.

d. Banyak menyebut nama Allah akan menimbulkan kita mujur

e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban : C

21. “Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya semoga kamu mujur.” (Al Anfal : 45) Makna yang tersirat dari ayat diatas ialah….

Baca Juga :  Contoh Soal Infak Dan Sedekah Opsi Ganda [+Balasan]

a. Membuat hati menjadi hening.

b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.

c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.

d. Banyak menyebut nama Allah akan mengakibatkan kita beruntung

e. Dzikir terhadap Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban : D

22. “Sesungguhnya orang – orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berencana riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An Nisaa’ : 142)Makna yang tersirat dari ayat diatas yakni….

a. Membuat hati menjadi damai.

b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.

c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.

d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita mujur

e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban : E

23. Zikir sesudah salat adalah tindakan sunah yang dicontohkan oleh ….

a. Malaikat

b. Para Wali

c. Nabi Muhammad

d. Para Ustad

Jawaban : C

24. Zikir harus silakukan setiap waktu dan suasana….

a. Qs Ali Imron (3): 191

b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : A

25. Zikir yakni perbuatan yang kita kerjakan untuk mengingat ….

a. Hutang yang dimiliki

b. Anak-anak kita

c. Orang renta kita

d. Allah Ta’ala

Jawaban : D

26. Zikir secara bahasa memiliki arti ….

a. Mengingat atau menyebut

b. Menghafal atau mengucap

c. Mencari atau menyembah

d. Meminta atau memohon

Jawaban : A

27. Berdzikir mesti dilakukan setiap tamat sholat, baik dalam kondisi berdiri maupun tiduran ….

a. Qs Ali Imron (3): 191

b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42

c. Qs An Nisa (4): 103

d. Qs Al Baqarah (2): 152

e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban : C