Contoh Soal Praduga Baik (Husnuzhan) Opsi Ganda Dan Jawaban

Contoh Soal Praduga Baik (Husnuzhan) Opsi Ganda Dan Jawaban

Contoh Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban –Husnuzhan artinya berprasangka baik. Sedangkan huznuzhan kepada Allah SWT mengandung arti senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT, karena Allah SWT terhadap hambanya seperti yang hambanya sangkakan kepadanya, bila seorang hamba berprasangka buruk terhadap Allah SWT maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut, jika baik prasangka hamban kepadanya maka baik pulalah dugaan Allah terhadap orang tersebut.

Contoh Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari mempertegas hal ini:

Artinya :Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata : Nabi saw. bersabda : “Allah Ta’ala berfirman : “Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya jika ia ingat kepadaKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika beliau ingat kepadaKu dalam kalangan orang-orang yang lebih baik dari kalangan mereka. Jika beliau mendekat kepadaKu sejengkal maka Aku mendekat kepadanya sehasta. jikalau dia mendekat kepadaKu sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika beliau datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil“. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari). Orang yang berprasangka baik terhadap Allah pasti meiliki adab yang bagus (sifat terpuji). Akhlak yang bagus ialah modal yang lebih berharga dibanding dengan modal harta kekayaan. Selain itu akhlak mulia mampu meninggikan derajat dan martabat di hadapan insan, sekaligus menyempurnakan iktikad dan mendekatkan kekerabatan kita kepada Allah.

Rasulullah SAW dalam suatu haditsnya mengingatkan terhadap kita:

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خَلْقًا ( رواه الترمذى)

Artinya: “Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya yakni yang paling baik akhlaknya.” (HR Tirmidzi)

Itulah pentingnya training budpekerti yang baik. Sehingga dikala Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari seorang badui pada sebuah hari perihal pekerjaan yang mulia, apakah pekerjaan yang terkait diberikan oleh seorang manusia, maka ia menjawab, bahwa pekerjaan yang mulia dan terbaik diberikan oleh seorang manusia yaitu “akhak yang mulia”.

Baca Juga :  Soal Masa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin Di Indonesia

1 – 10 Contoh Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban

1. Pengertian su’uzhan ialah….

a. bernasib buruk

b. berbuat jelek

c. berkata jelek

d. dugaan baike. praduga buruk

Jawaban : E

2. Dalam sebuah hadits Nabi SAW. dibilang bahwa “Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling baik….”

a. ketaqwaannya

b. shalatnya

c. ibadahnya

d. puasanya

e. keimanannya

Jawaban : A

3. Salah satu sikap husnuzhan terhadap Allah….

a. beribadah

b. berkeluh kesah

c. kondisi senang

d. bingung

e. berpikiran negatif

Jawaban : A

4. Pengertian husnuzhan adalah….

a. i’tikad jelek

b. niat buruk

c. i’tikad baik

d. praduga baik

e. dugaan buruk

Jawaban : D

5. Orang yang memiliki sikap husnuzhan terhadap Allah SWT. maka dia akan dimasukkan ke dalam….

a. neraka

b. rumah

c. istana

d. nirwana

e. hutan

Jawaban : D

Simak Juga : Soal Persaudaraan (Ukhuwah) dalam Islam Pilihan Ganda dan Jawaban

6. Hikmah memiliki perilaku husnuzhan, kecuali…

a. Hidup menjadi hening, tentram, dan tenang

b. Hati selalu tersadar kebersihannya

c. Menumbuhkan sikap lapang dada, nrimo, dan sabar

d. Praktis putus asa

Jawaban : D

7. Orang yang beriman mesti mempunyai dugaan yang baik, kecuali….

a. Kepada Allah,

b. Diri sendiri

c. Sesama manusia

d. Setan

Jawaban : D

8. Bagaimana cara kita biar berprasangka baik terhadap orang lain?

a. Melihat seorang dari sisi baiknya

b. tidak menghargai orang lain

c. Terus berprasangka jelek terhadap orang lain

d. Optimis menghadapi hidup

Baca Juga :  Pola Soal Gembira Berbangsa Pilihan Ganda Dan Jawaban

Jawaban : A

9. Apa nasihat dari dugaan baik..

a. Hidup akan menjadi lebih damai

b. Hidup terasa sangat bingung

c. Selalu dijauhi teman

d. Jauh dari Allah

Jawaban : A

10. Surah Al Hujurat ayat 12 menerangkan wacana…

a. Berprasangka baik

b. Persaudaraan

c. Kontrol diri

d. Kekeluargaan..

Jawaban : A

11 – 23 Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Pilihan Ganda dan Jawaban

11. Apa saja pesan tersirat yang mampu kita ambil dari berprasangka baik terhadap sesama?

a. Menjadi orang yang iri dengki

b. Menjadi orang yang tidak hening hidupnya

c. Menjadi orang yang pemaaf

d. Selalu berbuat tercela kepada sesama

Jawaban : C

12. Mengapa kita sangat diusulkan untuk berhusnudzan kepada allah..

a. Agar kita selalu melihat sesuatu dengan pandangan yang aktual atau baik

b. Selalu berburuk sangka kepada Allah ketika terkena ujian

c. Selalu berputus asa dijalaninya Allah dalam mencari kebaikan

d. Amarah selalu meledak-ledak kepada Allah

Jawaban : A

13. Ikhlas saat menerima cobaan atau cobaan karena yakin ada pesan yang tersirat yang bagus dari peristiwa itu dari Allah SWT kepada makhluknya….

a. Husnudzon kepada Allah SWT

b. Husnudzon terhadap diri sendiri

c. Husnudzon terhadap orang lain

d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban : A

14. Belajar ulet, berdoa dan tawakkal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan Allah SWT….

a. Husnudzon kepada Allah SWT

b. Husnudzon kepada diri sendiri

c. Husnudzon terhadap orang lain

d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban : B

15. Ketika mendengar kabar buruk maka tidak tergesa-gesa menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain sebab meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut….

a. Husnudzon kepada Allah SWT

b. Husnudzon terhadap diri sendiri

Baca Juga :  Soal Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Zina Pilihan Ganda Dan Jawaban

c. Husnudzon kepada orang lain

d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban : C

16. Ketika diberi rezeki yang sedikit oleh Allah SWT, hati tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah tersebut ialah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkah di dalamnya….

a. Husnudzon terhadap Allah SWT

b. Husnudzon terhadap diri sendiri

c. Husnudzon kepada orang lain

d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban : A

17. Apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran konkret sehingga tidak berputus asa….

a. Husnudzon terhadap Allah SWT

b. Husnudzon kepada diri sendiri

c. Husnudzon kepada orang lain

d. Husnudzon terhadap keluarga

Jawaban : B

Baca Juga : Contoh Soal Pernikahan (Munakahat) dalam Islam dan Jawaban

18. Tidak sembarang pilih menuduh ibadah orang lain yang nampak selaku riya’. Sebab boleh jadi ibadah tersebut ditampakkan supaya bisa menjadi kebaikan dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang sama atau lebih….

a. Husnudzon terhadap Allah SWT

b. Husnudzon kepada diri sendiri

c. Husnudzon kepada orang lain

d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban : C

19. Kata zhan artinya….

a. baik

b. jelek

c. praduga

d. i’tikad

e. niat

Jawaban : C

20. Husnuzhan kepada Allah hukumnya….

a. sunnah

b. wajib

c. mubah

d. haram

e. makruh

Jawaban : B

21. Berikut ini ialah budpekerti terpuji, kecuali….

a. husnuzhan

b. su’uzhan

c. sabar

d. jujur

e. dipercaya

Jawaban : B

22. Sikap husnuzhan harus dipraktekkan dalam….

a. bergaul

b. beribadah

c. perbuatan

d. perkataan

e. segala hal

Jawaban : E

23. Salah satu bentuk sikap husnuzhan terhadap diri sendiri adalah….

a. sombong

b. bersikap tegas

c. malas melakukan pekerjaan

d. mampu berdiri diatas kaki sendiri

e. rendah diri

Jawaban : D