Gambar Siklus Air Sungai

KABARPANDEGLANG.COM – Sungai ialah ajaran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara) dan biasanya dibentuk oleh alam. Sungai mempunyai peranan penting bagi kehidupan insan, misalnya sebagai pengendali banjir, sebagai pengairan lahan pertanian, sebagai mata pencaharian bagi nelayan, sebagai sarana transportasi, sebagai tempat untuk menerima air, dan sebagainya.

Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Pada mulanya ada beberapa mata air yang memancar keluar dari tanah. Air yang keluar membentuk aliran-aliran kecil. Aliran-pedoman kecil ini lama-kelamaan akan menyatu menjadi sungai.

Sungai terdiri dari beberapa bab, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan akses dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

Sungai merupakan salah satu bab dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan,embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari lelehan es / salju.

Baca Juga :  Teladan Pengambilan Keputusan Bersama Sesuai Nilai Pancasila

Air sungai mempunyai peranan penting bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi flora pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan.

Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai daerah hidup.

Persediaan air sungai tidak berkurang sebab menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan.

Pada pembelajaran sebelumnya pernah menyanyikan Lagu “Kampungku” yang menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat bahtera-bahtera melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kau membayangkan suasana kampung tersebut?

Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa risikonya bagi persediaan air sungai?

Ayo Berdiskusi

 1. Dari mana air sungai berasal? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai.
 2. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh insan, hewan, dan flora di sekitar sungai, serta binatang, dan tumbuhan di dalam sungai.
 3. Untuk apa air sungai dimanfaatkan? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tumbuhan pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tanaman sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup.
 4. Apakah persediaan air sungai mampu berkurang alasannya menguap dikala terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang sebab menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai mampu mengalami kekeringan.
 5. Faktor-faktor apa yang mampu menghipnotis persediaan air sungai? Curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai.
 6. Gambarlah siklus air pada air sungai!
Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari Gambar Siklus Air Sungai

Manfaat sungai selain yang telah disebutkan di atas bagi kehidupan manusia memang sangat penting dan sangat vital, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi juga membutuhkan sungai.

 1. Penampung air. Sungai mampu menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan.
 2. Mengalirkan air ke hilir. Air mempunyai sifat bergerak dari kawasan yang tinggi menuju daerah yang rendah.
 3. Pembangkit listrik. Sungai dapat menjadi salah satu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.
 4. Mencari nafkah. Sungai juga sering dimanfaatkan sebagai sumber nafkah dari aneka macam kalangan masyarakat. Beberapa jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sungai : nelayan pencari ikan, tambak ikan dan penambang pasir
 5. Sumber bahan makanan. Beberapa keanekaragaman hayati yang ada di sungai mampu menjadi bahan konsumsi, baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Biasanya materi konsumsi yang paling umum ditemukan pada sungai ialah jenis ikan – ikan air tawar.
 6. Sebagai sumber irigasi. Air sungai dapat dialirkan ke lahan dan para petani kebutuhan air tanamannya dapat terpenuhi.
Baca Juga :  Penyebab Dan Cara Pencegahan Penyakit Pernapasan

Dengan manfaat tersebut, marilah kita jaga sungai kita semoga tidak terkotori dan dapat memaksimalkan fungsinya bagi kehidupan makhluk hidup.

Terima kasih telah membaca artikel di website kabarpandeglang.com, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kamu dan bisa dijadikan referensi. Artikel ini telah dimuat pada kategori pendididkan https://kabarpandeglang.com/topik/pendidikan/, Jangan lupa share ya jika artikelnya bermanfaat. Salam admin ganteng..!!