Soal Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Zina Pilihan Ganda Dan Jawaban

Soal Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Zina Pilihan Ganda Dan Jawaban

Contoh Soal Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina Pilihan Ganda dan Jawaban – Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, pantas menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan.

Soal Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina Pilihan Ganda dan Jawaban

Remaja adalah acuan periode depan bangsa, jika susila dan jasmaniah para sampaumur mengalami kerusakan maka begitu juga periode depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Kaprikornus, kalau anda masih mempertimbangkan abad depan diri dan juga keturunan semestinya senantiasa konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas alasannya adalah efek pergaulan bebas bersifat sangat merusak bagi dari segi moral maupun jasmaniah.

Dari QS. Al-Isra’ : 32 Allah menerangkan tentang kejinya zina, karena kata “fahisyah” maknanya adalah tindakan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang pintar, bahkan oleh sebagian banyak hewan.Kemudian Allah juga menginformasikan bahwa zina adalah seburuk buruk jalan, karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan azab di akhirat.

Baca Juga :  Acuan Soal Hukum Khutbah Opsi Ganda Dan Tanggapan

Hal-Hal yang Mengarah kepada Zina

  • Memandang wanita yang bukan muhrim
  • Menyentuh perempuan yang bukan muhrim
  • Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim (khalwat) dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim
  • Membuka aurat

1 – 10 Soal Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina Pilihan Ganda dan Jawaban

1. Berikut ini ialah perbuatan yang termasuk mendekati zina kecuali…

a. Berdua-dua dengan lawan jenis ditempat yang sepi

b. Menundukkan persepsi terhadap perempuan

c. Mengumbar aurat ditempat lazim

d. Suka menatap wanita anggun di jalanan

Jawaban : B

2. Mencuri ialah perbuatan yang sangat tidak boleh dalam islam. Dan eksekusi syariat bagi seorang pencuri agar memberi imbas jera ialah…

Baca Juga :  Contoh Soal Praduga Baik (Husnuzhan) Opsi Ganda Dan Jawaban

a. Dirajam sampai mati

b. Didera 100x

c. Disalib

d. Dipotong tangannya

Jawaban : D

3. Perbuatan berikut ini mampu menyebabkan keimanan seseorang lepas dari dalam dirinya kecuali…

a. Berzina

b. Memakan bangkai sebab terpaksa

c. Merampas hak orang lain

d. Minum-minuman keras

Jawaban : B

4. Pada abad khalifah umar bin khattab, hukuman bagi seseorang yang meminum khamr yakni…

a. 80x jera

b. 70x jera

c. 60x jera

d. 50x jera

Jawaban : A

5. Mengonsumsi sesuatu yang dapat memabukkan hukumnya…

a. Mubah

b. Wajib

c. Sunah

d. Haram

Jawaban : D

Simak Juga : Contoh Soal Mengenal Huruf Hijaiyah Pilihan Ganda dan Jawaban

6. Alunan musik dan lagu yang mampu mengakibatkan kenginan untuk melakukn perzinaan ialah…

Baca Juga :  Contoh Soal Surah Al Fatihah Dan Al Lapang Dada Opsi Ganda [+Jawaban]

a. Lagu-lagu perjuangan

b. Lagu yang berisi cumbu rayu laki-laki dan wanita

c. Nasyid

d. Lagu kebangsaan

Jawaban : B

7. Hukum mengenakan jilbab yang cocok syari’at bagi seorang muslimah yaitu…

a. Wajib

b. Makruh

c. Mubah

d. Sunah

Jawaban : A

8. Perbuatan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dikenal dengan perumpamaan…

a. ‘ilat

b. Zina kecil

c. Maslahat

d. Khalwat

Jawaban : D

9. Perbuatan bercampur-baurnya musuh jenis yang bukan mahramnya dalam satu tempat tertentu diketahui dengan ungkapan…

a. Khalwat

b. ‘ilat

c. Zina kecil

d. Ikhtilat

Jawaban : D

10. Ayat al-Qur’an yang menerangkan bahwa zina termasuk perbuatan yang keji ialah…

a. QS. Al-Isra’ : 32

b. QS. Al-Anfal : 32

c. QS. Luqman : 13

d. QS. Al-A’raf : 42

Jawaban : A

 

Soal Menjauhi Pergaulan Bebas Dan Zina Pilihan Ganda Dan Jawaban