Teladan Soal Taubat Opsi Ganda Dan Kunci Jawaban

Teladan Soal Taubat Opsi Ganda Dan Kunci Jawaban

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban – Taubat atau dalam Bahasa Arabnya juga  تَوْبَة  (taubah) berasal dari perkataan تَوَبَ  (tawaba) yang dari sisi bahasa berniat kembali. Seseorang itu dibilang تابَ  (taaba – sudah bertaubat) sekiranya dia telah kembali dari melaksanakan dosa atau telah meninggalkan dosa itu. Adapun dari sudut perumpamaan, jika dibilang seseorang itu sudah bertaubat tujuannya dia telah kembali dari melaksanakan maksiat atau dosa terhadap Allah untuk ia mentaati Allah. Makara terperinci kaitan di antara maksud taubat berdasarkan bahasa dan juga ungkapan Syaraknya.

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban

Dalam tassawuf Islam taubat ialah jalan pertama yang harus di lalui oleh seorang sufi, Rabi’ah al-Adawiyah menekankan pengertian taubat itu pada penunggalan perbuatan dosa Al-husain al-Maghazili pada permintaan ampun kepada Allah, sedangkan Zunun membagi  pemahaman  taubat  atas tiga  pengertian, “ialah  taubat  orang  awam dari  perbuatan  dosa, taubat orang  mukmin  (sufi) dari kelalaiannya,  dan  taubat  para  rasul  dan  nabi dari tidak  mendekatkan diri  pada  Allah”

1 – 10 Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

1. Memohon ampun terhadap Allah dimulai dengan mengucapkan ….

a. Istigfar

b. Tasbih

c. Tahmid

d. Takbir

Jawaban : A

2. Sebaik-baik manusia yakni yang apabila berbuat dosa segera bertaubat, mengakui dan menyadari dosa-dosanya dan …. amal ibadah.

a. Meninggalkan

b. Melupakan

c. Memperbanyak

d. Tidak melakukan

Jawaban : C

3. Orang yang mohon ampun kepada Allah, tetapi ia tetap melakukan perbuatan dosa atau maksiat dianggap ….

a. Tidak serius dalam bertobat

b. Kafir

c. Mempermalukan Tuhannya

d. Mengolok-olok Tuhannya

Jawaban : B

4. Di bawah ini yang bukan merupakan definisi taubat secara perumpamaan menurut usulan para ulama, ialah …

a. Tidak melaksanakan perbuatan dosa yang pernah dilaksanakan

b. Kembali ke jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih bersahabat

Baca Juga :  Pola Soal Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekkah Dan Madinah

c. Membersihkan diri dari dosa dan meningkalkan tindakan maksiat

d. Berbuat dosa lagi alasannya tidak tahan lagi

Jawaban : D

5. Menyesal atas tindakan maksiat yang sudah diperbuatannya, disebut ….

a. Iqla’

b. Ibda

c. Nadam

d. Sadar

Jawaban : C

Simak Juga : Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda

6. Berikut ini yang ialah contoh dari sikap yang paling tepat/benar untuk bertobat meminta ampun kepada Allah swt yakni …

a. Menfitnah

b. Banyak beristigfar

c. Tetap mengerjakan perbuatan dosa

d. Tidak menyesal atas dosa yang telah diperbuat

Jawaban : B

7. Memohon ampun terhadap Allah swt. disebut ….

a. Salat

b. Zakat

c. Puasa

d. Tobat

Jawaban : D

8. Seseorang yang berbuat kejahatan terhadap orang lain, bila dia ingin bertobat maka ia juga mesti …

a. Bersedekah yang banyak

b. Meminta maaf terhadap orang yang bersangkutan

c. Memberikan uang terhadap orang yang bersangkutan

d. Lapor kepada polisi

Jawaban : B

9. Tobat nasuha adalah tobat yang mempunyai indikasi berikut ini, kecuali ….

a. Dilakukan dengan peuh keikhlasan

b. Hanya mengharap ridha Allah

c. Menyesal tindakan yang dilakukan

d. Untuk mengembalikan nama baik

Jawaban : D

10. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maksud dari taubat yang semurni-murninya yakni …

a. Taubatan subha

b. Taubatan nasoha

c. Taubatan nasiha

d. Taubatan nasuha

Jawaban : D

11 – 20 Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban

11. Yang mendorong beliau untuk bertaubat ialah kecintaannya kepada Allâh Azza wa Jalla, pengagungannya kepada Allâh, peluangnya untuk pahala dibarengi rasa takut akan tertimpa adzab-Nya. Ia tidak menghendaki dunia sedikitpun dan juga bukan alasannya adalah ingin bersahabat dengan orang-orang tertentu. Jika ini yang ia harapkan maka taubatnya tidak akan diterima. Karena dia belum bertaubat terhadap Allâh Azza wa Jalla namun dia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang ia harapkan ialah syarat taubat……

Baca Juga :  Contoh Soal Dinasti Abbasiyah, Ayyubiyah Dan Umayyah Dan Tanggapan

a. Taubat itu dijalankan dengan lapang dada

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilaksanakan

c. Segera berhenti dari tindakan maksiat yang beliau kerjakan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di era yang akan datang

e. Taubat itu dijalankan bukan pada saat era penerimaan taubat sudah habis

Jawaban : A

12. Bukti penyesalan yang bahu-membahu kepada Allâh dan luluh dihadapan-Nya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini ialah taubat yang betul-betul dilandasi kepercayaan, doktrin dan ilmu ialah syarat taubat…

a. Taubat itu dikerjakan dengan tulus

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari tindakan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang mau tiba

e. Taubat itu dilaksanakan bukan pada dikala kala penerimaan taubat sudah habis

Jawaban : B

13. Karena beliau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka beliau langsung meninggalkan tindakan haram tersebut saat itu juga itu juga merupakan syarat taubat…

a. Taubat itu dilakukan dengan lapang dada

b. Menyesali serta merasa murung atas dosa yang pernah dikerjakan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di era yang mau tiba

e. Taubat itu dikerjakan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban : C

14. Buah dari taubatnya dan selaku bukti kejujuran pelakunya ialah syarat taubat…….

a. Taubat itu dikerjakan dengan nrimo

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dijalankan

c. Segera berhenti dari tindakan maksiat yang beliau lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di era yang akan datang

Baca Juga :  Teladan Soal Iman Terhadap Kitab Allah, Malaikat, Rasul Dan Hari Tamat

e. Taubat itu dikerjakan bukan pada saat periode penerimaan taubat telah habis

Jawaban : D

15. Terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat maka

a. Taubat itu dilakukan dengan lapang dada

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dijalankan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang ia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di era yang hendak datang

e. Taubatnya tidak akan diterima.

Jawaban : E

Baca Juga : Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

16. Dan tidaklah taubat itu diterima Allâh dari orang-orang yang menjalankan kejahatan (yang) sampai kalau tiba kematian terhadap seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih…..

a. An-Nisa/4:18

b. An-Nisa/7:18

c. An-Nisa/9:18

d. An-Nisa/2:18

e. An-Nisa/6:18

Jawaban : A

17. Hukum melaksanakan tobat bagi orang yang sudah melakukan dosa besar adalah ….

a. Sunah

b. Makruh

c. Wajib

d. Mubah

Jawaban : C

18. Tobat berdasarkan bahasa artinya ….

a. Berbakti

b. Kembali

c. Pergi

d. Berangkat

Jawaban : B

19. Sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah orang yang akan ….

a. Menyembunyikan diri

b. Bertobat

c. Dihukum penjara

d. Mengakui kesalahan

Jawaban : D

20. Salah satu hal yang mesti ada dalam tobat ialah azam, yang artinya ….

a. Penyesalan

b. Tekad yang besar lengan berkuasa

c. Kesengajaan

d. Tidak mengulangi

Jawaban : A

21. Jika kita berbuat dosa kepada orang lain, sebelum kita meminta maaf terhadap Allah, maka kita mesti …. Pada orang yang kita zalimi.

a. Minta maaf

b. Memberi maaf

c. Minta tolong

d. Merelakan

Jawaban : A